Velkommen til Vedsted GFs hjemmeside

Foreningen er Danmarks ældste forening ( 121 år )
hvor der spilles badminton...

Formålet med denne hjemmeside er at holde såvel klubbens
medlemmer som andre interesserede informeret om foreningens
aktiviteter.

 

 

 

 

Petanque standerhejsning